top of page

Group

Public·1 member

5 36 Lotereya Qaydalari |TOP|


5/36 lotereya qaydalari: Azərbaycanda populyar oyunun sirri
Əgər siz də şansınızı sınamaq və böyük pul qazanmaq istəyirsinizsə, sizin üçün mükəmməl bir seçim ola bilər 5/36 lotereya. Bu oyun Azərbaycanda çox sevilir və hər həftə minlərlə insan tərəfindən oynanır. Bu məqalədə siz 5/36 lotereyanın nə olduğunu, necə oynanacağını və necə qazanacağınızı öyrənəcəksiniz. Habelə, siz 5/36 lotereyanın statistikasını da görüb, oyunun sirrini kəşf edə bilərsiniz.


Nedir 5/36 lotereya?
5/36 lotereya, Azərlotereya törәmәsi tәrәfindәn tәşkil edilәn bir tirajlı lotereyadır. Bu oyunun mәqsәdi, istifadәçilәrә şanslarını sınamaq vә böyük pul mükafatları qazanmaq imkanı vermәkdir. Bu oyunun formatı sadәdir: istifadәçilәr 1-dәn 36-ya qәdәr olan nömrәlәrdәn beşini seçirlәr vә tiraj zamanı çıxan nömrәlәrlә müqayisә edirlәr. Nömrәlәrin sayına vә uyğunluğuna görә, istifadәçilәr müxtәlif uduş kateqoriyalarına düşürlәr vә müvafiq mükafatları alırlar.
5 36 lotereya qaydalari


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FQPaPI2v4a1&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3wibuRQHxcj1n-xkoyss1wOyunun qiymeti isә çox ucuzdur: bir biletin minimum qiymeti yalnız 1 manat-dır. Biletin qiymeti seçilmiş nömrәlәrin sayına vә variantların sayına görә dәyişir. Bir bilet üzrindә maksimum 10 variant oynamaq olar.


Necе oynama Necə oynamaq olar 5/36 lotereya?
5/36 lotereya oynamaq üçün sizə lazım olan yalnız bir bilet və şansdır. Bilet almaq üçün siz Azərlotereya saytına daxil olub, onlayn ödəniş edə bilərsiniz. Ya da siz Azərlotereya agentlikləri və ya Azərpoçt filiallarından birinə gedib, bilet ala bilərsiniz. Bilet almaq üçün sizin 18 yaşdan böyük olmağınız və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmağınız tələb olunur.


Bilet aldıqdan sonra, siz 1-dәn 36-ya qәdәr olan nömrәlәrdәn beşini seçmәlisiniz. Siz öz nömrәlәrinizi seçә bilәrsiniz, ya da sistem tәrәfindәn avtomatik olaraq seçilmiş nömrәlәri qәbul edә bilәrsiniz. Siz bir bilet üzrindә birdәn çox variant oynaya bilәrsiniz. Hәr variantın qiymәti 1 manatdır.


Nömrәlәrinizi seçdikdәn sonra, siz tirajı izlәmәyә hazırsınız. Tiraj hәr hәftәnin çәrşәnbә axşamı saat 22:00-da keçirilir. Tiraj zamanı, 1-dәn 36-ya qәdәr olan nömrәlәrdәn beşi tеsadüfi şеkildе seçilir vе tеleviziya ekranında göstеrilir. Siz tirajı AzTV kanalında canlı olaraq izləyə bilərsiniz, ya da tirajın nəticələrini Azərlotereya saytında və ya mobil tətbiqdə yoxlaya bilərsiniz.


Necə qazanmaq olar 5/36 lotereya?
5/36 lotereyada qazanmaq üçün sizin seçdiyiniz nömrələrin tirajda çıxan nömrələrlə uyğun olması lazımdır. Nömrələrin sayına və uyğunluğuna görə, siz müxtelif uduş kateqoriyalarına düşürsünüz və müvafiq mükafatları alırsınız.


Oyunun uduş kateqoriyaları aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:


Uduş kateqoriyasıNömrələrin sayıNömrələrin uyğunluğu


I5Bütün nömrələr uyğundur


II4Dörd nömrə uyğundur


III3Üç nömrə uyğundur


IV2İki nömrə uyğundur


V1Bir nömrə uyğundur


VI0Heç bir nömrə uyğun deyil


Oyunun uduş fondunun təsnifatı isə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:


Uduş kateqoriyasıUduş fondunun faizi


I50%


II10%


III10%


IV10%


V10%


VI10%


Bu cədvəllərə görə, 5/36 lotereyada ən böyük uduş I kateqoriyasındadır. Bu kateqoriyada qazanan olarsa, o, uduş fondunun 50% -ni alır. Əgər bu kateqoriyada qazanan olmasa, uduş fondunun 50% -ni növbәti tiraja köçürülür. Bu halda, növbәti tirajda I kateqoriyasının uduşu artır.


Uduşlarınızı ödənilməsi üçün siz Azərlotereya agentliklәri-nә müraciәt edә bilәrsiniz. Siz biletinizi vә şәxsiyyәt vәsiqәnizi tәqdim etmәlisiniz. Uduşlarınızın ödәnilmәsi 90 gün әrzindә hәyata keçirilir. Uduşlarınızın maksimum mәblәği isә 500 manat-dır. Bu mәblәği keçən uduşlar üçün siz Azərlotereya mәrkәzi ofisi-nә müraciәt etmәlisiniz.


5/36 lotereyanın statistikası
5/36 lotereyanın statistikasını bilmәk sizin oyun strategiyanızı yaxşılaşdırmağa kömәk edә bilәr. Siz tirajların tarixini vә nömrәlәrin tez-tezliyini Azərlotereya saytında vә ya mobil tətbiqdə görüb, ən çox çıxan vә ən az çıxan nömrәlәri müəyyənləşdirə bilersiniz.


Azərlotereya saytına görə, 5/36 lotereyanın 2023-ci ilin iyun ayına qədər olan statistikası aşağıdakı cədvəllərdə göstərilmişdir:


NömrəTiraj sayı


117


215


314


416


518


615


716


814


916


1017


1115


1214


1315


1416


1517


1618


1716


1815


1916


2015


2114


2216


2317


2418


2516


2615


2714


2815


2916


3017


3116


3215


3314


3415


3516


3617


Bu cədvəldən göründüyü kimi, 5/36 lotereyada ən çox çıxan nömrələr 5, 16, 24-dür. Bu nömrələr hər 18 tirajda bir dəfə çıxırlar. Ən az çıxan nömrələr isə 3, 8, 12, 21, 27, 33-dür. Bu nömrələr hər 14 tirajda bir dəfə çıxırlar.


Xülasə
Bu məqalədə siz 5/36 lotereya qaydalarını öyrəndiniz. Bu oyun Azərbaycanda çox populyar və ucuz bir şans oyunudur. Siz bu oyunda yalnız bir manat ödəyib, milyonlarla manat qazana bilersiniz. Siz biletinizi onlayn və ya oflayn ala bilersiniz. Siz tirajı canlı olaraq izləyib, nömrəlәrinizi yoxlaya bilersiniz. Siz uduşlarınızı agentliklәrdәn vә ya mәrkәzi ofisdәn ala bilersiniz. Siz oyunun statistikasını da görüb, oyun strategiyanızı yaxşılaşdırmağa çalışa bilersiniz.


Siz dә bu mәqalәni oxuduğunuz üçün tәşәkkür edirik. Sizә uğurlar arzulayırıq!


Suallar vә cavablar
Aşağıda sizin üçün hazırladığımız bәzi suallar vә cavablar var:


  • 5/36 lotereyanın tirajları nә zaman keçirilir?  • Tirajlar hәr hәftәnin çәrşәnbә axşamı saat 22:00-da keçirilir.  • Biletin qiymeti nә qәdәrdir?  • Biletin minimum qiymeti 1 manatdır. Biletin qiymeti seçilmiş nömrәlәrin sayına vә variantların sayına görә dәyişir.  • Necе bilet almaq olar?  • Bilet almaq üçün siz Azәrlotereya saytına daxil olub, onlayn ödәniş ede bilersiniz. Ya da siz Azәrlotereya agentliklәri vә ya Azәrpoçt filiallarından birinе gedib, bilet ala bilersiniz.  • Necе uduşlarımı yoxlaya bilеrеm?  • Uduşlarınızı yoxlamaq üçün siz tirajı AzTV kanalında canlı olaraq izlеyе bilersiniz, ya da tirajın nеticеlеrini Azеrlotereya saytında vе ya mobil tеtbiqdе yoxlaya bilersiniz.  • Necе uduşlarımı ala bilеrеm?  • Uduşlarınızı almaq üçün siz Azērlotereya agentliklērē müraciēt edē bilērsiniz. Siz biletinizi vē ş şәxsiyyәt vәsiqәnizi tәqdim etmәlisiniz. Uduşlarınızın ödәnilmәsi 90 gün әrzindә hәyata keçirilir. Uduşlarınızın maksimum mәblәği isә 500 manatdır. Bu mәblәği keçən uduşlar üçün siz Azәrlotereya mәrkәzi ofisinә müraciәt etmәlisiniz.Bu məqaləni oxuduğunuz üçün təşəkkür edirik. Sizə uğurlar arzulayırıq!


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page